Bestyrelsen

Morten Birk

Lukas Helligsø

Steffanie Bisgaard

Morten Worsøe

Formand

Næstformand

Seniorudvalgsformand

UngdomsudvalgsformandJacob Holk 

Henrik Tange

Annemette Johannesen

Ansvarlig for 


hjemmeside/facebook 

Kasserer

Sekretær