Generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling i  Aars Badmintonklub 

Mandag d. 4. marts 2024 kl. 19 i 

Idrætscenter Østermarken,  mødelokalet Pulsen 

Der serveres kaffe/sodavand og kage til de fremmødte! 

 

Dagsorden 

 1. Valg af dirigent 
 2. Formanden aflægger beretning. 
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 
 4. Behandling af evt. indkomne forslag.  
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er:

 • Steffanie Bisgaard Mousten - genopstiller ikke 
 • Jacob  Østergaard Glerup-Worsøe - genopstiller
 1. Valg af bestyrelsessuppleanter. 
 2. Valg af 2 revisorer. 
  • På valg er: Søren Lyngberg & Kurt Laursen. 
 3. Eventuelt 

 

Nuværende bestyrelse på 6 medlemmer: 

Formand: Jacob Nielsen (Valgt i 2021) 

Næstformand: Steffanie Bisgaard Mousten  (Valgt i 2018) 

Kasserer: Rikke Jonasen (Valgt i 2023)

Sekretær: Jacob Østergaard Glerup-Worsøe (Valgt i 2022) 

Medlem: Ann Toft Jeppesen (Valgt i 2023)

Medlem: Helle Justesen  Jensen (Valgt i 2023)