Generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling i

Aars Badmintonklub

 

Mandag d. 27. februar 2023 kl. 19 i Idrætscenter Østermarken,

mødelokalet Pulsen

 

Der serveres kaffe/sodavand og kage til de fremmødte!

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Behandling af evt. indkomne forslag.
  • Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • På valg er: Jacob Nielsen (villig til genvalg).
  • Derudover skal vælges mindst et nyt bestyrelsesmedlem jf. vedtægterne.
 6. Valg af bestyrelsessuppleanter.
 7. Valg af 2 revisorer.
  • På valg er: Søren Lyngberg & Kurt Laursen.
 8. Eventuelt

 

Nuværende bestyrelse på 3 medlemmer:

Formand: Jacob Nielsen (Valgt i 2021)

Næstformand og Kasserer: Steffanie Bisgaard (Valgt i 2018)

Sekretær: Jacob Glerup-Worsøe (Valgt i 2022)