Ordinær Generalforsamling 2021

Kære medlemmer

Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag d. 3/11-2021 kl. 19.00 i mødelokaler "Gymnasten" i Idrætscenter Østermarken.
Indkaldelsen sker på baggrund af, at bestyrelsen i forbindelsen med Kimbrer Festen er blevet gjort opmærksom på at vores vedtægter trængte til en opdatering, så vi også i fremtiden kan bidrage med vores hjælp til Kimbrer Festen. 
Se vedlagte dokument med dagsorden for mødet.
Efter mødet vil der være en lille anretning bestående af smørrebrød.

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Aars Badmintonklub

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Præsentation af den nye bestyrelse.
  • Formand: Lukas Helligsø
  • Næstformand: Steffanie Bisgaard
  • Sekretær: Jacob Nielsen
  • Kasser: Rune Kilsgaard Thomsen
 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 2. Behandling af indkomne forslag.
  • Bestyrelsen fremlægger forslag om vedtægtsændringer
 1.  Valg af bestyrelsessuppleanter.
 2. Eventuelt 

 

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer:

Paragraf 2

Klubbens formål er, ved udøvelse af badmintonidrætten gennem egne instruktører,

almindelig idrætstræning, turneringer, opvisninger o. lign., at dygtiggøre sine

medlemmer i nævnte idræt samt at udbrede interessen for og kendskab til denne.

Klubbens formål er at virke til fremme af badmintonsporten.

 

Paragraf 15

Såfremt det på en generalforsamling med mindst ¾ af klubbens stemmeberettigede medlemmer vedtages at ophæve denne, skal eventuel kassebeholdning fordeles efter generalforsamlingens bestemmelser.

Såfremt det på en generalforsamling med mindst ¾ af klubbens stemmeberettigede medlemmer vedtages at opløse klubben, skal klubbens formue benyttes til almennyttige formål i Vesthimmerlands Kommune. Såfremt der ikke kan opnås enighed til hvilke formål, kan Vesthimmerlands Kommunes byråd afgør hvad midlerne skal anvendes til under hensyntagen til nævnte formål.