Referat af internt informationsmøde mandag d. 9. januar 2023

Kære medlemmer af Aars Badmintonklub
Hermed kort referat af Interne informationsmøde mandag 9. januar 2023 kl 19.00 i Østermarkhallen.
 
Mødet omhandlede bestyrelsesformandens fremlæggelse af nylig forløb med uregelmæssigheder i klubbens konti og deraf eksklusion af daværende kasserer fra bestyrelsen; Dette foregik i efteråret 2022. Omhandlende person er blevet ekskluderet i klubben. Der er tilstået mandatsvig på lidt over 100.000 kr. indtil videre, der er indsendt politianmeldelse og der efterforskes på nuværende tidspunkt. Alt juridisk vejledning gennem forløbet har været foretaget af DGI-Nordjylland.
Dette er selvfølgelig en trist sag for alle parter og har krævet en del ressourcer fra de resterende 3 bestyrelsesmedlemmer. Vi i bestyrelsen har været meget taknemmelige for den opbakning og sparring vi har fået gennem hele forløbet. Klubbens økonomi er solid og har altid været sund med en relativ god egenkapital - vi skal nok klare den.Der vil blive gjort krav på det skyldige beløb, omend det kan tage lang tid at tilbagebetale - dette afhænger af politiets efterforskning og det videre forløb.
Al henvendelse ang. ovennævnte sag skal rettes til undertegnede.
Til slut vil jeg gøre opmærksom på den kommende generalforsamling og håber på stort fremmøde hertil, mere information herom følger snarest.Med venlig hilsen
Jacob NielsenFormand
Aars Badmintonklub