Generalforsamling 2021

"Bedre sent end aldrig" - det slagord kender vi alle efterhånden alt for godt!
Og dette års Generalforsamling er ingen undtagelse.
Vi synes så småt hverdagen bliver mere og mere normal, og derfor vil vi nu lidt forsinket invitere jer til Generalforsamling 2021.
Vi glæder os til at se jer, til en drøftelse af, hvordan det går i klubben, og hvordan vi sammen kan blive ved med at sikre muligheden for at spille i Aars Badmintonklub.
Vel mødt og husk at sætte kryds i kalenderen - jo flere vi er jo bedre!

Aars Badmintonklub afholde ordinær generalforsamling d. 8. september 2021 kl. 19.00 i Idrætscenter Østermarken.

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Behandling af evt. indkomne forslag. Bestyrelsen fremlægger forslag om vedtægtsændringer.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er: Henrik Tange (Ikke villig til genvalg), Lukas Helligsøe (villig til genvalg).
  Der er 2 medlemmer som ikke genopstiller, og derudover mangler vi en erstatning for Morten Birk, som måtte trække sig tilbage i oktober 2020. Der skal være 4 medlemmer i bestyrelsen.
 6.  Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleanter
 7. Valg af 2 revisorer
  På valg er: Søren Lyngberg & Kurt Laursen (villig til genvalg)
 8. Eventuelt
Nuværende Bestyrelse på 3 medlemmer:
 • Kasser: Henrik Tange (valgt i 2019 - på valg - stiller ikke op i 2021)
 • Medlem: Lukas Helligsøe (Valgt i 2019 - på valg - stiller ikke op i 2021)
 • Medlem: Stefanie Bisgaard (Valgt i 2018 - ikke på valg)
Vel mødt!
Mvh
Bestyrelsen